Szkolenie MPI Poland Chapter we Wrocławiu 6 lutego

Szkolenie z MPI Poland Chapter już 6 lutego odbędzie się we Wrocławiu w hotelu Mercure Wrocław Centrum. Zgodnie z koncepcją całego cyklu Meeting Professional Excellence Classes, szkolenie będzie w formie aktywnego warsztatu. Aby umożliwić interakcje z grupą i naukę przez doświadczanie, wykorzytsane zostaną takie narzędzia szkoleniowe jak: ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, dyskusje, zadania w oparciu o przykłady branżowe. Tematem wiodącym będą Dobre praktyki w zarządzaniu projektami eventowymi.

Cel szkolenia:

Poznanie specyfiki projektów oraz etapów w pracy nad nimi,
Poznanie i przećwiczenie ważnych narzędzi potrzebnych do zarządzania projektem w zakresie min.: analizy ryzyka, podziału prac, tworzenia harmonogramu

Korzyści dla Uczestnika szkolenia:

Dzięki udziale w tym warsztacie dowiecie się, na czym polega kompleksowe podejście do zarządzania projektami i jakie są tu najlepsze praktyki. Poznacie i przećwiczycie przydatne narzędzia, min. w zakresie analizy ryzyka, planowania harmonogramu czy monitoringu projektu. To będzie praktyczny, interaktywny warsztat, który da wam możliwość przećwiczenia konkretnych, branżowych przykładów, a każde takie ćwiczenie będzie dokładnie omówione. Aktywne i pełne uczestnictwo w tym szkoleniu da wam możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w waszej codziennej pracy zawodowej. Dzięki nam będziesz w stanie ogarnąć każdy chaos, jaki niejednokrotnie towarzyszy pracy event managera

Program szkolenia (od 9.30 -17.00)

 1. Najważniejsze pojęcia dotyczące projektów oraz etapy rozwoju projektu:
  1. Jakie są cechy charakterystyczne projektów, co je wyróżnia od innych działalności biznesowych - przypomnienie,
  2. Kluczowe postacie w projekcie i ich rola,
  3. Jakie są etapy rozwoju projektu i co należy robić na każdym z nich,
  4. Co to jest „trójkąt ograniczeń” w zarządzaniu projektem.
 2. Tworzenie uzasadnienia biznesowego dla projektu:
  1. Potrzeba czyli początek myślenia o projekcie,
  2. Jak opisać projekt ?- tworzenie uzasadnienia biznesowego,
  3. Czy my na tym zarabiamy? Podstawowy wskaźnik szacowania rentowności projektu – ROI (zwrot z inwestycji z punktu widzenia firmy eventowej).
 3. Analiza ryzyka w projekcie:
  1. Jak identyfikować i liczyć ryzyka w projekcie,
  2. Cztery podstawowe strategie radzenia sobie z ryzykami – w jakich sytuacjach je stosować,
  3. Zastosowanie strategii w praktyce – ćwiczenie na przykładowym projekcie.
 4. Planowanie prac w projekcie – tworzenie struktury podziału pracy (WBS):
  1. Co to jest WBS i do czego służy,
  2. Małe i duże projekty – jak dostosować WBS?
  3. Jak tworzymy WBS – zasady,
  4. Planowanie WBS w konkretnym projekcie eventowym.
 5. Planowanie czasu w projektach:
  1. Główne metody planowania czasu w projektach – metoda PERT, wykresy Gantta,
  2. Tworzenie harmonogramu z pomocą programu GanttProject
  3. Co to jest ścieżka krytyczna i jak z nią postępować,
  4. Sposoby skracania harmonogramów.
 6. Zakończenie szkolenia:
  1. Podsumowanie najważniejszych treści szkolenia

 

Trener: Marek Romanowicz

Trener z szesnastoletnim doświadczeniem we współpracy z organizacjami. Zajmuje się również zarządzaniem projektami, konsultingiem oraz coachingiem menadżerskim.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Praktykę zawodową zdobywał w dwóch międzynarodowych koncernach: ABB i Daewoo, gdzie zajmował stanowisko kierownicze. Absolwent licznych szkoleń trenerskich i coachingowych (Szkoła trenerów prorozvoyovo, House of Skills, Wszechnica UJ). Posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami Prince 2 Practitioner oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju, wydany przez Edexcel i SKiTZ MATRIK.

Posiada szerokie doświadczenie jako kierownik merytoryczny projektów szkoleniowych. Autor wielu publikacji w magazynach takich, jak „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus”.

Prywatnie Marek to miłośnik wypraw w Himalaje, które organizuje co roku, od wielu lat, pokonując kolejne pięcio- i sześciotysięczniki. Wyprawy organizuje we własnym zakresie, co jest również ciekawą odsłoną zarządzania projektami w praktyce:) Marek prowadzi ciekawy blog z wypraw w Himalaje, gdzie publikuje relacje z kolejnych wypraw, poleca książki oraz pisze recenzje sprzętu górskiego: https://przezhimalaje.wordpress.com/ 

REJESTRACJA

Udział w szkoleniu dla członków MPI Poland Chapter:

75 zł

Pracownicy firm, które mają przedstawiciela w MPI Poland Chapter:

150 zł

Udział w szkoleniu dla osób niezrzeszonych:

490 zł

Promocja „Twój pierwszy raz”*

390 zł

Prasa branżowa**:

bezpłatnie

 

* Dla nowych uczestników cyklu MPEC, na pierwsze szkolenie udzielamy rabat 100 zł

** Bezpłatna rejestracja dla przedstawicieli prasy branżowej po uprzednim kontakcie z organizatorami meeting@mpiweb.pl. Warunkiem spotkania jest zamieszczenie notki prasowej o długości minimum 1000 znaków oraz zdjęcia ze spotkania.

Uwaga: Ponieważ szkolenia mają charakter warsztatowy, liczba miejsc jest limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.

REJESTRACJA: https://mpec2018-02.syskonf.pl/

Partnerami branżowymi są Convention Bureau - Wrocław, Mercure Wrocław Centrum oraz Syskonf

Dodano: 2018-01-29

Powrót