Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie pkt. VIII Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na zapewnienie oświetlenia scenicznego i konferencyjnego Konferencji organizowanej we Wrocławskim Centrum Kongresowym (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław) w dniach 4 – 5 czerwca 2018 roku,  Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez: Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kubusia Puchatka 22, z ceną 25 140,00 zł netto, która uzyskała najwyższą ocenę w kryterium oceny ofert tj. 100 pkt.

Dodano: 2018-05-29

Powrót