Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie pkt. VIII Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na usługę tłumaczenia symultanicznego Konferencji organizowanej we Wrocławskim Centrum Kongresowym (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław) w dniach 4 – 5 czerwca 2018 roku,  Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez: Behlert & Behlert Tłumaczenia i Konferencje z siedzibą w Krakowie przy ulicy Obozowej 50B/41, z ceną 15 400,00 zł netto, która uzyskała najwyższą ocenę w kryterium oceny ofert tj. 100 pkt.

Dodano: 2018-05-14

Powrót