Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie pkt. VIII Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu na produkcję, montaż i demontaż materiałów reklamowych dla potrzeb Konferencji organizowanej we Wrocławskim Centrum Kongresowym (ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław) w dniach 4 – 5 czerwca 2018 roku,  Zamawiający zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez: A Vista Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. H. Samuela Twardowskiego 3, z ceną 38 960,00 zł (netto), która uzyskała najwyższą ocenę w kryterium oceny ofert tj. 100 pkt.

Dodano: 2018-04-27

Powrót