Generalna Konferencja Europejskiego Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR) we Wrocławiu

We wrześniu 2019 roku we Wrocławiu odbędzie się Konferencja Generalna Europejskiego Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR), największa i najbardziej prestiżowa konferencja politologiczna, której organizatorem będzie Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja Generalna to platforma dyskusji, wymiany pomysłów, a także największe europejskie spotkanie politologów na każdym szczeblu kariery naukowej. Program konferencji obfituje w sesje zajmujące się tematyką nauk politycznych, teorii politycznej i spraw międzynarodowych.

Konferencja ECPR po raz pierwszy odbyła się w 2001 r. w Canterbury w Zjednoczonym Królestwie. Od tego czasu konferencje odbywały się co dwa lata w różnych miastach europejskich. Ze względu na renomę, jaką się cieszy konferencja, od 2014 r. odbywa się ona corocznie.

W ramach konferencji odbywają się sesje dzielone na 3-8 paneli. Sesje skupiają się na konkretnych pytaniach badawczych, co umożliwia politologom z całej Europy poruszać wspólne tematy, stawiać pytania oraz wspólnego szukać na nie odpowiedzi. Konferencja stanowi także forum dyskusji, dzięki czemu ich uczestnicy mogą pogłębić swoją wiedzę i znaleźć inspirację do rozwoju swoich badań.

Panele skupiają osoby o wspólnych zainteresowaniach naukowych, więc paneliści mogą uzyskać od innych uczestników informację zwrotną na temat ich publikacji podczas następujących po wystąpieniu debat i dyskusji. Oprócz sesji i paneli, podczas konferencji odbywają się dyskusje okrągłego stołu, wykłady plenarne oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące.

Więcej informacji: https://ecpr.eu/
oraz: https://uni.wroc.pl/2017/09/13/instytut-politologii-organizatorem-najwiekszej-europejskiej-konferencji/

Dodano: 2017-09-25

Powrót