Ambasadorzy Kongresów Polskich 2018 uhonorowani podczas uroczystej Gali

16. nowych Ambasadorów Kongresów Polskich oraz dwóch Mecenasów Kongresów odebrało swoje wyróżnienia w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wydarzenie organizowane w dniu 27 września 2018 roku wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) zgromadziło przedstawicieli branży z całej Polski.

Specjalne wyróżnienie z okazji dwudziestolecia istnienia odebrało Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Wśród uhonorowanych Ambasadorów znalazł się Prof. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska. Pozostali laureaci:

1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej

2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii

8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych

10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii

14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki

16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach


Mecenasi Kongresów Polskich 2018, czyli nagroda przyznawana instytucjom lub osobom wspierającym organizowane spotkanie czy wydarzenie, czy to w charakterze sponsora czy partnera:

1. Grupa ADAMED za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN,

2. Firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.

Specjalne wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich zostało przyznane przez Kapitułę firmie Concept Music Art Sp. z o.o. za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznej Gali AKP odbywającej się w Krakowie

Źródło: https://pot.gov.pl/pl/pcb/news/gala-ambasadorow-kongresow-polskich-3

 

Dodano: 2018-10-04

Powrót