XIV Międzynarodowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmakologii Weterynaryjnej i Toksykologii

Data rozpoczęcia wydarzenia:
2018-06-24
Czas rozpoczęcia wydarzenia:
09:00:00
Data zakończenia wydarzenia:
2018-06-27
Czas zakończenia wydarzenia:
17:00:00
XIV Kongres EAVPT ma na celu zebranie zarówno naukowców, jak i praktyków klinicznych z zakresu farmakologii weterynaryjnej i toksykologii, a także przedstawicieli organów regulacyjnych i przemysłu farmaceutycznego. Wierzymy, że nasze motto: "Jedno zdrowie - Wyzwania i innowacje" odzwierciedla pilne problemy szybko zmieniającego się świata i stanowi odpowiednie tło dla zbliżającego się Kongresu EAVPT.

WWW: https://eavpt2018.pl/

Powrót