27th Congressof the European Vegetation Survey

Data rozpoczęcia wydarzenia:
2018-05-23
Czas rozpoczęcia wydarzenia:
08:30:00
Data zakończenia wydarzenia:
2018-05-25
Czas zakończenia wydarzenia:
18:00:00
Tematem przewodnim 27. Kongresu EVS jest:

Badanie roślinności 90 lat po opublikowaniu podręcznika Braun-Blanqueta
- nowe wyzwania i koncepcje.

W ramach tego głównego zagadnienia chcemy skupić się na kilku tematach, takich jak:
Rozszerzenie skali w wymiarze przestrzennym, czasowym i środowiskowym.
Reakcja społeczności roślin na zmiany w zarządzaniu.
Roślinność i inwazja obcych roślin.
Ocena i ochrona siedlisk europejskich.
Klasyfikacja i zarządzanie bazą danych.

WWW: http://evs2018wroclaw.uni.wroc.pl/

Powrót