Międzynarodowa Konferencja Ministerialna \\\'Żegluga Łączy\\\'

Data rozpoczęcia wydarzenia:
2018-04-18
Czas rozpoczęcia wydarzenia:
09:00:00
Data zakończenia wydarzenia:
2018-04-19
Czas zakończenia wydarzenia:
17:00:00

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej w sprawie przyjęcia nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r.
Czyni to poprzez odwoływanie się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreślanie znaczenia roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Śródlądowego Transportu Wodnego ma na celu zwiększenie poziomu skoncentrowania polityki na wspieraniu roli transportu śródlądowego, zachęcenie krajów do maksymalizowania potencjału śródlądowych dróg wodnych i sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju mobilności w odniesieniu do transportu śródlądowego.

Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia

WWW: https://konferencjaiww.pl/

Powrót